Sunday, April 02, 2006

Rocznica odejścia Papieża Jana Pawła II

Wydaje się, że dla Brytyjczyków uderzająca w ostatnich latach pontyfikatu była głównie walka Papieża z cierpieniem. My w Polsce widzieliśmy i czuliśmy dużo więcej niż tylko współczucie a później żal po odejściu, tutaj jakby tylko to dominowało, choć to może powierzchowne wrażenie.

Dziś wieczorem nasz kościół katolicki, do którego zwykle uczęszczamy, jest praktycznie pełny. Pół-na-pół Polacy i ludność lokalna, niekoniecznie rdzenni Anglicy. Godzina wsponień o Papieżu, po Polsku pieśni, wiersze i fragmenty homilii papieskich. Amatorskie, ale staranne przygotownie i wykonanie przez garstkę młodych osób z polskiej parafii. Wszyscy w Kościele dysponują tekstami również w języku angielskim. Wyraźny polski akcent podczas wspominania Jana Pawła II, dla nas szczerze wzruszający i mocny. Później Msza Św. przeplatana w obu dwóch językach i bardzo uroczyście odprawiana przez angielskich księży. To chyba pierwsza taka wspólna ceremonia w dziajach Peterborough, pomimo długich tradycji polonijnych, jeszcze z czasów wojny.

No comments: