Sunday, April 02, 2006

Na ptakach w brytyjskiej dziczy


Nie jest łatwo znaleźć jakiś teren na ptaki i do swobodnego połażenia. Na zdjęciu obserwuję mewy zbierające się na nocleg, w południowych, ruderalnych rejonach Peterborough. Udało się wtedy zobaczyć młodą mewę małą (lokalna rzadkość).

No comments: