Friday, March 22, 2013

My się zimy nie boimy (wciąż jeszcze)

 ... bo zawartość spiżarenki pod schodami okazuje się nad wyraz bogata - trzymają nas w zdrowiu prawdziwe witaminy, lecznicze esencje i naturalne aromaty lata (tu domowe konfitury jagodowe od Ani i Michała "Czołgów").Chociaż po całym kraju krążą już wieści o pierwszych bocianach, to karmnik wciąż jest oblegany przez czyże (zdjęcie poniżej), dzwońce, mazurki, sójki, kosy i sikory. Ale niemrawo pojawiły się przy nim i zwiastuny wiosny - zięba i pojedyncze szpaki, które już kręcą się przy budkach lęgowych.
 Trafił się też dzięcioł średni (Załącznik I Dyrektywy Ptasiej UE, a co! ;)

 A "Godzina dla Ziemi" wyszła dość spontanicznie - po prostu odcięty został prąd na Chyleńcu